Home Authors Posts by admin

admin

14 POSTS 0 COMMENTS

Heavenly Father, Help us remember

Quy y đặt tên pháp danh

Nghiệp Và Ngũ Uẩn

Đại Ấn (Phần 5)

Đại Ấn (phần 4)

Bài viết hay

Đại Ấn (Phần 1)

Thiền định với mục đích để làm chủ hành động, suy nghĩ, lời nói của mình. Thiền giúp chúng ta học được chữ ‘Xả’.. Mỗi...

Đại Ấn (Phần 2)

Đại Ấn (Phần 5)

Đại Ấn (phần 4)