Home Đại thủ ấn Đại Ấn (Phần 1)

Đại Ấn (Phần 1)

SHARE

Thiền định với mục đích để làm chủ hành động, suy nghĩ, lời nói của mình. Thiền giúp chúng ta học được chữ ‘Xả’..

Mỗi người khi nói, nghĩ, hành động đều được chứng kiến bằng các sinh linh khác hữu hình hoặc vô hình trong Pháp giới này. Chỉ một ý nghĩ khi phát ra đã đánh động các tinh linh, một ý nghĩa xấu sẽ thu hút các tinh linh ác, và một ý nghĩ thiện sẽ đánh thức các hành động của các tinh linh thiện như tán thán, rải hoa.. Đừng hồ nghi điều này, vì còn hồ nghi, ta còn tạo nghiệp và còn lăn trôi trong biển khổ, luân hồi.

Ngày hôm nay ta sẽ ý nghĩ – ý, hành động – thân, lời nói – khẩu, trong một không gian ‘hướng thiện’, một không gian không thuộc một nhánh tôn giáo nào. Khi ta làm chủ được thân khẩu ý, ta sẽ làm chủ được nghiệp, và sẽ đạt mục tiêu cuối cùng là giải thoát.
Công việc ta sẽ làm không ngơi nghỉ từ giờ trở đi, đó là làm chủ nghiệp, bằng một phương pháp có tên là Đại thủ ấn.

Tất cả chúng ta đều đã đang và sẽ không ngừng tạo nghiệp thông qua thân khẩu ý. Đại thủ ấn là phương pháp giúp ta làm chủ quá trình tạo tác qua thân khẩu ý, và qua đó giúp ta chuyển nghiệp. Nếu quá trình chuyển nghiệp này quá chậm, thì mãi về sau nó vẫn có ích lợi, do những năng lượng/nghiệp tốt (công đức, phúc đức) tích tụ để dành qua năm tháng. Cũng như một người kinh doanh mỗi ngày tích tụ được 2,000 đồng qua năm tháng cũng sẽ trở nên giàu có. Ngược lại nếu cứ mỗi ngày bóc vào vốn một chút thì dù giàu có đến mấy cũng sẽ đến ngày phá sản. Nhân bản là sự hướng thiện và nỗ lực hướng thiện của con người, và đó mới là tài sản quý báu của con người, chứ không phải các tài sản, danh vọng hữu hình khác. Sức mạnh của điều này quá mạnh khiến chính bản thân Tha nhan bị đẩy bật khỏi đời thường với đầy đủ sự ổn định về công việc, thu nhập và mọi dòng chảy khác để rao rảng về điều này.

Đại thủ ấn theo phương pháp này không cần danh xưng, không cần quy y.. Dòng chảy này đã bắt đầu từ trước kỷ nguyên Phật giáo (từ ngài Tilopa với hình ảnh đặc trưng là một người bắt con cá trên tay). Jesu cũng là một tín đồ của Đại thủ ấn. Một hành giả Đại thủ ấn tu tập qua năm tháng sẽ quân bình về nghiệp, sẽ giống như đi trên mặt nước (dòng sông nghiệp), và nắm được nghiệp như bắt được con cá trên tay.

Chúng ta là một tập hợp của dòng chảy nghiệp, ra đời từ một điểm hư vô. Đại thủ ấn sẽ giúp chúng ta tìm về điểm hư vô đó, đó là Trung mạch có dạng hình ống, kết từ 7 điểm từ Bách hội đến Hội Âm. Nó có 5 nút thắt và giữ cho mỗi người một dòng nghiệp khác nhau..

Buổi ngày hôm nay ta sẽ đi về bản chất vấn đề – thực chất những người ngồi đây là tổ hợp của:

– 1 và 7 là những cánh cổng
– Trung tâm 2, 3, 4, 5, 6: 2 và 3 là một khóm giữa bụng. 4 (ngực), 5 (cổ họng) giữ tại chỗ, 6 (đầu) lôi kéo tham gia
– ở dưới bụng là nơi tập hợp tất cả các nghiệp, được kế thừa từ quá khứ và sẽ chảy tiếp vào tương lai. Khi ta khởi tâm, ta đã rút một sợi nghiệp ra khỏi trung tâm này và đã bắt đầu tạo quả cho tương lai.
– Trung tâm cổ họng sẽ giúp gia tốc việc chuyển nghiệp. Đọc chú (mantra) là một cách, với điều kiện là phải hiểu bản chất của nó. Khi việc gia tốc xảy ra, ta sẽ có một hoa sen ngàn cánh trên đỉnh đầu..

Thực hành Đại thủ ấn rất dễ, và có thể làm ở nhà. Kỹ thuật là phải ngồi để cột sống thật lỏng (như con rắn đứng trên đuôi), quan trọng phải thật cân bằng, đu đưa rất nhẹ, liên tục. Lúc đó thì cổ sẽ thẳng. Khi thẳng cổ thì ta sẽ tác động vào trung tâm ngực, và khi đó là ta bắt đầu rút nghiệp ra để xử lý. Cố gắng kéo cằm vào gần sát yết hầu để gia tốc cho nghiệp, thanh lý nghiệp xấu. Dấu hiệu sẽ là nước bọt chảy ra. Nuốt nước bọt rất tốt cho thân tâm.. Nếu miệng khô là tập sai, nếu có nhiều nước bọt không bao giờ bị tẩu hỏa nhập ma.. Muốn để chuyển hóa ở trên chuyển hóa, chúng ta thu rút ánh mắt (lúc đó sẽ thu hút cả lục căn). Khi thu hút lục căn thì mới hóa giải được nghiệp.

Một người giải thoát sẽ có cảm giác như một thân cây thẳng tắp.. Khi đó ta đã để nghiệp đổ một cách có trật tự. Nghiệp đã bắt đầu chuyển theo hướng thiện ..

Đại thủ ấn là tổng hợp của 8 yoga..

Cúng dường và phát Bồ đề tâm: phải có quá trình phát triển:
– Sự phát tâm thô
– Sự xuyên thủng sắc và vô, thâm nhập vào bình diện vô hình
– Sự trưởng thành của nguyện lực từ samaya thành mahasamaya
– Sự trưởng thành của thần lực để giúp chúng sinh dù ở địa ngục a tỳ cũng có thể nhận được cúng dường.

Quá trình này phải gắn liền với sự phát triển của Tuệ giác. Tuệ giác phát triển đến đâu thì năng lực bồ đề tâm sẽ giới hạn ở đó. Nếu thực hành Bồ đề tâm mà không trưởng thành tuệ giác thì chỉ tăng trưởng công đức mà thôi, chứ không phát huy được năng lực tối thượng của Bồ đề tâm..